(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starosty Starachowickiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 r.
» Nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej
» Dorota Lenart - oświadczenie majątkowe.
» Porządek do protokołu nr 39/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 2020r.
» Porządek do protokołu nr 38/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 września 2020r.
Wiadomości:

Status Prawny
   Ustawa o samorządzie powiatowym
   Statut Powiatu Starachowickiego

Rada Powiatu
   II KADENCJA
     Regulamin Rady Powiatu
     Radni
     Komisje Rady Powiatu
     Projekty uchwał Rady Powiatu
     Uchwały Rady Powiatu
     Kadencja II (2002 - 2006)
     Protokoły sesji Rady Powiatu
     Kadencja II (2002-2006)
     Zamierzenia Rady Powiatu
     Plan Pracy Rady Powiatu
     Plany Pracy Komisji
     Terminy Sesji i Komisji
     Terminy pełnienia dyżurów
     Stanowiska, rezolucje, apele Rady Powiatu
     Interpelacje i zapytania Radnych
   III KADENCJA
     Radni
     Regulamin Rady Powiatu
     Komisje Rady Powiatu
     Zamierzenia Rady Powiatu
     Plan pracy Rady Powiatu
     Plany pracy stałych komisji Rady Powiatu
     Terminy sesji Rady Powiatu
     Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Powiatu
     Terminy pełnienia dyżurów
     Projekty uchwał Rady Powiatu
     Protokoły sesji Rady Powiatu
     Uchwały Rady Powiatu
     Stanowiska, rezolucje, apele Rady Powiatu
     Interpelacje i zapytania Radnych
   IV KADENCJA
     Regulamin Rady Powiatu
     Radni
     Komisje Rady Powiatu
     Plan pracy Rady Powiatu
     Plan pracy stałych komisji Rady Powiatu
     Terminy sesji Rady Powiatu
     Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Powiatu
     Terminy pełnienia dyzurów
     Protokoły sesji Rady Powiatu
     Projekty uchwał Rady Powiatu
     Uchwały Rady Powiatu
     Stanowiska, rezolucje, apele Rady Powiatu
     Interpelacje i zapytania Radnych
   V KADENCJA
     Regulamin Rady Powiatu
     Radni
     Komisje Rady Powiatu
     Plan pracy Rady Powiatu
     Plan pracy stałych komisji Rady Powiatu
     Terminy sesji Rady Powiatu
     Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Powiatu
     Terminy pełnienia dyżurów
     Protokoły sesji Rady Powiatu
     Projekty uchwał Rady Powiatu
     Uchwały Rady Powiatu
     Stanowiska, rezolucje, apele Rady Powiatu
     Interpelacje i zapytania Radnych
   VI KADENCJA
     Radni
     Komisje Rady Powiatu
     Uchwały Rady Powiatu i imienne wykazy głosowań radnych
     Plan pracy Rady Powiatu
     Plan pracy stałych komisji Rady Powiatu
     Terminy sesji Rady Powiatu
     Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Powiatu
     Terminy pełnienia dyżurów
     Protokoły sesji Rady Powiatu
     Projekty uchwał Rady Powiatu
     Stanowiska, rezolucje, apele Rady Powiatu
     Interpelacje i zapytania Radnych VI kadencji
     E-SESJE
     Klauzula informacyjna RODO
     Raport o stanie Powiatu

Zarząd Powiatu
   Członkowie Zarządu Powiatu
   Projekty Uchwał Zarządu Powiatu
   Posiedzenia Zarządu Powiatu
     Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2003r.
     Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2004r.
     Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2005r.
     Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2006r.
     Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu w 2007 roku
     Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2008 rok.
     Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2009r.
     Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2010r.
     Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2011r.
     Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2012r.
     Protokoły z posiedzeń Zarządu w 2013r.
     Posiedzenia Zarządu Powiatu w 2014r.
     Posiedzenia Zarządu Powiatu w 2015r.
     Posiedzenia Zarządu Powiatu w 2016r.
     Posiedzenia Zarządu Powiatu w 2017r.
     Posiedzenia Zarządu Powiatu w 2018r.
     Posiedzenia Zarządu Powiatu w 2019r.
     Posiedzenia Zarządu Powiatu w 2020r.
   Uchwały Zarządu Powiatu
     Wykaz Uchwał Zarządu Powiatu podjętych w 2003r.
     Uchwały Zarządu Powiatu 2003 rok
     Uchwały Zarządu Powiatu 2004 rok
     Uchwały Zarządu Powiatu 2005 rok
     Uchwały Zarządu Powiatu 2006 rok
     Uchwały Zarządu Powiatu 2007 rok.
     Uchwały Zarządu Powiatu 2008 rok.
     Uchwały Zarządu Powiatu 2009 rok
     Uchwały Zarządu Powiatu 2010 rok
     Uchwały Zarządu Powiatu na 2011r.
     Uchwały Zarządu Powiatu na 2012r.
     Uchwały Zarządu Powiatu na 2013r.
     Uchwały Zarządu Powiatu na 2014r.
     Uchwały Zarządu Powiatu na 2015r.
     Uchwały Zarządu Powiatu na 2016r.
     Uchwały Zarządu Powiatu na 2017r.
     Uchwały Zarządu Powiatu na 2018r.
     Uchwały Zarządu Powiatu na 2019r.
     Uchwały Zarządu Powiatu na 2020 r.
   Zamierzenia, Stanowiska, Opinie Zarządu Powiatu
   Porozumienia
     Porozumienia 2008r.
     Porozumienia 2009r.
     Porozumienia 2010r.
     Porozumienia 2011r.
     Porozumienia 2013r.
     Porozumienia 2015r.

Starosta
   Zarządzenia Starosty Starachowickiego
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2005r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2006r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2007r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2008r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2009r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2010r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2011r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2012r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2013r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2014r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2015r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2016r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2017r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2018r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2019r.
     Zarządzenia Starosty Starachowickiego na 2020r.
   Postanowienia Starosty Starachowickiego
     Postanowienia Starosty Starachowickiego na 2005r
     Postanowienia Starosty Starachowickiego na 2006r.
     Postanowienia Starosty Starachowickiego na 2007r
   Powiatowa Rada Rynku Pracy
   Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
   Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach

Starostwo
   Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
   Regulamin Organizacyjny Starostwa
   Regulamin wynagradzania
   Regulamin Pracy
   Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
   Regulamin okresowej oceny pracowników
   Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
   Zasady publikacji i procedury aktualizacji danych w BIP
   Regulamin udzielania zamówień publicznych
   Kodeks Etyki Pracowników
   Procedura Antydyskryminacyjna i Antymobbingowa
   Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
   Kontrole
     Kontrole wykonywane przez Stanowisko ds. Kontroli Starostwa
     Kontrole przeprowadzone w 2004r.
     Kontrole przeprowadzone w 2005r.
     Kontrole przeprowadzone w 2006r.
     kontrole przeprowadzane w 2007 roku
     Kontrole przeprowadzone w 2008r.
     Kontrole przeprowadzone w 2009 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2010r.
     Kontrole przeprowadzone w 2011 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2012 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2013 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2014 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2015 r.
     Kontrole wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2004r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2005r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2006r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2007r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2008r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2009 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2011 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2012 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2013 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2014 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2015 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2016 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2017 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2018 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2019r..
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2020r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w Starostwie Powiatowym
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2004r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2005r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2006r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2007r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2008r.
     Kontrole zewnetrzne przeprowadzone w 2009r.
     Kontrole zewnetrzne przeprowadzone w 2010r.
     Kontrole zewnetrzne przeprowadzone w 2011r.
     Kontrole zewnetrzne przeprowadzone w 2012r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2013r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2014r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2015r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2016r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2017r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2018r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2019r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2020r.
   Sprawozdania finansowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach
   Wydział Organizacyjny
     Sekretarz Powiatu
     Pracownicy
     Zadania
   Wydział Finansowy
     Skarbnik Powiatu
     Pracownicy
     Zadania
   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
     Dyrektor
     Referat ds. Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu
     OGŁOSZENIA
     Pracownicy
     Referat ds. Społecznych i Rehabilitacji Zawodowej
     Współpraca z organizacjami pozarządowymi
     Aktualności
     Zadania
     Aktualności
     Współpraca z organizacjami pozarządowymi
     Stowarzyszenia
   Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
     Dyrektor
     Pracownicy
     Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Ruchomym
     Referat ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
     Wnioski i druki
     Ogłoszenia
     Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
     Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi
     Zadania
   Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
     Dyrektor
     Pracownicy
     Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
     Wnioski
     Wnioski
     Zadania
     Ogłoszenia
   Wydział Budownictwa
     Dyrektor
     Pracownicy
     Zadania
     Zgłoszenia budów (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a Prawa budowlanego)
     Ogłoszenia
   Wydział Komunikacji i Dróg
     Dyrektor
     Referat ds. Wydawania Uprawnień i Transportu
     Pracownicy
     Referat ds. Rejestracji Pojazdów, SKP i Zarządzania Ruchem na Drogach
     Zadania
   Biuro Rady
     Pracownicy
     Zadania
   Biuro Rozwoju Powiatu
     Kierownik
     Pracownicy
     Zadania
     Rejestr Instytucji Kultury
     Konsulatacje
   Biuro Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
     Kierownik
     Pracownicy
     Zadania
   Biuro Radców Prawnych
     Pracownicy
     Zadania
     Wniosek o wydanie opinii prawnej
   Biuro Prasowe Powiatu
     Pracownicy
     Zadania
   Biuro Kontroli i Audytu
     Zadania
     Pracownicy
   Biuro Obsługi Informatycznej
     Pracownicy
     Zadania
   Centrum Usług Wspólnych
     Kierownik
     Pracownicy
     Zadania
   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
     Przewodnicząca
     Pracownicy
     Zadania
     Wnioski, zaświadczenia i oświadczenia
   Stanowisko ds. Ochrony Zdrowia
     Pracownicy
     Zadania
   Stanowisko ds. BHP
     Specjalista ds. BHP
     Zadania
   Inspektor Ochrony Danych
     Zadania
   Powiatowy Rzecznik Konsumentów
     Pracownicy
     Zadania

Jednostki organizacyjne
   Placówki Organizacyjne Systemu Oświaty
     I Liceum Ogólnokształcące
     Kontakt
     Statut
     Majątek
     Przetargi
     Sprawozdawczość finansowa
     II Liceum Ogólnokształcące
     Kontakt
     Statut
     Sprawozdawczość budżetowa
     III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
     Kontakt
     Majątek
     Statut
     Ogłoszenia
     Sprawozdawczość finansowa
     Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
     Kontakt
     Majątek
     Statut
     Regulamin Organizacyjny
     Procedura udostępniania informacji na terenie ZSZ Nr 1
     Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w ZSZ Nr 1
     Aktualności
     Sprawozdawczość finansowa
     Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
     Kontakt
     Statut
     Majątek
     Praca
     Sprawozdawczość finansowa
     Zespół Szkół Zawodowych Nr 3
     Kontakt
     Majątek
     Statut
     Sprawozdawczość finansowa
     Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej
     Kontakt
     Majątek
     Statut
     Sprawozdawczość finansowa
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
     Kontakt
     Majątek
     Statut
     Wnioski i opinie
     Ogłoszenia
     Sprawozdawczość finansowa
     Młodzieżowy Dom Kultury
     Kontakt
     Majątek
     Statut
     Sprawozdawczość finansowa
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
     Kontakt
     Przetargi
     Majątek
     Sprawozdawczość finansowa
     Statut SOSW
     Zamówienia publiczne
     Centrum Kształcenia Zawodowego
     Kontakt
     Majątek
     Statut
     Przetargi
     Sprawozdawczość Finansowa
     Państwowe Ognisko Plastyczne
     Kontakt
     Majątek
     Statut
     Sprawozdawczość finansowa
     Ogłoszenia
   Placówki Ochrony Zdrowia
     Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
     Kontakt
     Statut
     Zakład Opieki Zdrowotnej
     Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej
   Placówki Pomocy Społecznej
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
     Kontakt
     Zadania PCPR
     Regulamin organizacyjny
     Statut
     Załatwianie spraw
     Kryteria dofinansowań ze środków PFRON w 2014r.
     Kryteria dofinansowań ze środków PFRON na 2015 rok
     Dom Pomocy Społecznej w Starachowicach
     Kontakt
     Statut
     Stan majątkowo-prawny
     Przetargi
     Regulamin Organizacyjny
     Sprawozdawczość finansowa
     Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie
     Kontakt
     Majątek
     Statut
     Przetargi
     Aktualności
     Sprawozdawczość finansowa
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 1 w Starachowicach
     Kontakt
     Statut
     Regulamin Organizacyjny
     Sprawozdawczość finansowa
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 2 w Starachowicach
     Kontakt
     Statut
     Regulamin Organizacyjny
     Sprawozdawczość budżetowa
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 3 w Starachowicach
     Kontakt
     Statut
     Regulamin Organizacyjny
     Sprawozdawczość budżetowa za 2019 r.
     Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Starachowicach
     Kontakt
     Statut
     Regulamin Organizacyjny
     Sprawozdwaczość budżetowa
     Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach
     Kontakt
     Statut
     Regulamin Organizacyjny
     Ogłoszenia
   Powiatowy Urząd Pracy
     Kontakt
     Statut
   Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Kałkowie-Godowie
     Kontakt
     Aktualności
     Majątek
     Przetargi
     Statut
     Cel PZAZ
     REGULAMINY
     DZIAŁALNOŚĆ PZAZ
     NABÓR DO PRACY W POWIATOWYM ZAKŁADZIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STYKOWIE
   Zarząd Dróg Powiatowych
     Kontakt
     Statut
   Placówki Kultury
     Muzeum Przyrody i Techniki - Ekomuzeum im. Jana Pazdura
     Kontakt
     Majątek
     Statut

Służby Inspekcje Straże
   Komenda Powiatowa Policji
   Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
   Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
   Powiatowy Inspektorat Weterynarii
   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
     Dyrekcja
     Regulamin
     Pracownicy
     Zadania
     Ogłoszenia
     Formularze
     Druki na zakończenie robót budowlanych
     Druki na rozpoczęcie robót budowlanych
     Inne:

Majątek publiczny, Budżet Powiatu
   Majatek Powiatu
     Majątek Powiatu Starachowickiego
     Informacja o stanie mienia komunalnego
   Budżet Powiatu
     Sprawozdania budżetowe
   Opinie RIO
   Pomoc publiczna
   Dług Publiczny
   Sprawozdawczość finansowa

Oświadczenia majątkowe
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK
     Oświadczenia majątkowe RADNYCH POWIATU
     Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w trakcie roku 2015
     Oświadczenia majątkowe Radnych złożone w trakcie roku 2016
     Oświadczenia majątkowe RADNYCH POWIATU złożone na początku kadencji
     Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
     Oświadczenia majątkowe SEKRETARZA i SKARBNIKA POWIATU
     Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty
     Oświadczenia majątkowe przekazane przez Wojewodę
     Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015 ROK
     Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2015
     Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu
     Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu
     Oświadczenia majątkowe przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
     Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych
     Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty
     Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2016
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2016 ROK
     Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2017
     Oświadczenia majatkowe Członków Zarządu Powiatu
     Oświadczenia majatkowe przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
     Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
     Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu
     Oświadczenia majątkowe przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
     Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych
     Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK
     Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
     Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu
     Oświadczenia majątkowe przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
     Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych
     Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty
     Oświadczenia majątkowe Inspektorów PPIS i PINB
   OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNYCH ZŁOŻONE W ZWIĄZKU Z UPŁYWEM KADENCJI
     OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEKAZANE PRZEZ WOJEWODĘ
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZARZĄDU POWIATU ZŁOŻONE W ZWIĄZKU Z UPŁYWEM KADENCJI
     OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PRZEKAZANE PRZEZ WOJEWODĘ
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W TRAKCIE ROKU 2018
     Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu w związku z wyborem na stanowisko
     Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu w związku z wyborem na stanowisko
     Oświadczenia majątkowe przekazane przez Wojewodę Świetokrzyskiego
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W TRAKCIE ROKU 2019
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK
     Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
     Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu
     Oświadczenia majątkowe przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
     Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych
     Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty
     Oświadczenia majątkowe Inspektorów PPIS i PINB
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W TRAKCIE ROKU 2020
   OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2019 ROK
     Oświadczenia majątkowe Członków Zarządu Powiatu
     Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu
     Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika Powiatu
     Oświadczenia majątkowe przekazane przez Wojewodę Świętokrzyskiego
     Oświadczenia majątkowe Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych
     Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje w imieniu Starosty
     Oświadczenie majątkowe Inspektora PINB

Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej (arch.)

Kontrole
   Kontrole wykonywane przez Stanowisko ds. Kontroli Starostwa
     Kontrole przeprowadzone w 2004r.
     Kontrole przeprowadzone w 2005r.
     Kontrole przeprowadzone w 2006r.
     kontrole przeprowadzane w 2007 roku
     Kontrole przeprowadzone w 2008r.
     Kontrole przeprowadzone w 2009 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2010r.
     Kontrole przeprowadzone w 2011 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2012 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2013 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2014 r.
     Kontrole przeprowadzone w 2015 r.
   Kontrole wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2004r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2005r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2006r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2007r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2008r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2009 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2011 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2012 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2013 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2014 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2015 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2016 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2017 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2018 r.
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2019r..
     Kontrole zewnętrzne wykonywane w jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2020r.
   Kontrole zewnętrzne wykonywane w Starostwie Powiatowym
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2004r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2005r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2006r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2007r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2008r.
     Kontrole zewnetrzne przeprowadzone w 2009r.
     Kontrole zewnetrzne przeprowadzone w 2010r.
     Kontrole zewnetrzne przeprowadzone w 2011r.
     Kontrole zewnetrzne przeprowadzone w 2012r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2013r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2014r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2015r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2016r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2017r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2018r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2019r.
     Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2020r.

Przetargi
   Rok 2003
   Rok 2004
   Rok 2005
   Rok 2006
   Rok 2007
   Rok 2008
   Rok 2009
   Rok 2010
   Rok 2011
   Rok 2012
   Rok 2013
   Rok 2014
   ROK 2015
   Rok 2016
   Rok 2017
   Rok 2018
   Rok 2019
   Rok 2020

Rejestry i ewidencje
   Wydział Organizacyjny
     Pracownicy
   Biuro Rady
   Wydział Budownictwa
   Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
   Wydział Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środdowiska
   Wydział Komunikacji i Dróg
   Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
   Wydział Finansowy

Dane teleadresowe
   Skontaktuj się z nami
     Starostwo
     Jednostki organizacyjne
   Gdzie się mieścimy

Instrukcja obsługi
   Rozporządzenie MSWiA
   Ustawa o dostępie do informacji publicznej
   Wykonawca strony BIP

Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
   Strategia Rozwoju Powiatu Starachowickiego
   Program "Powiat dla Niepełnosprawnych na lata 2017-2022
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Starachowickim
   Powiatowy Program Przciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar ...
   Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony ...
   Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu
   Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Starachowickiego na lata 2016-2022.
   Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachoiwckiego na lata 2016-2020

Podstawowe dane o Powiecie
   Informacja o stanie Powiatu

Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP

Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
   Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze,kierownicze w Starostwie
   OGŁOSZENIA
     Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
     Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
     Podinspektor w Wydziale Nieruchomości, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
     Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dróg
     Główny specjalista w Centrum Usług Wspólnych
     Radca prawny w Biurze Radców Prawnych

Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
   Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
   Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach
   Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach
   Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej

Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r. (arch.)

Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
   Informacja dot. podejmowanych działań lobbingowych
   Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych w 2015 r.
   Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych w 2016 r.
   Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych w 2017 r.
   Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych w 2018 r.
   Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych w 2019 r.

Klauzula Informacyjna

Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r. (arch.)

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Prawo miejscowe:

Wykaz Aktów Prawa Miejscowego

Jak załatwić sprawe:

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA
   POZWOLENIA NA BUDOWĘ
   Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
   Zgłoszenie budowy obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie
   Zgłoszenie robót budowlanych
   Zaświadczenia o samodzielności lokali

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

KASA

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII i KATASTRU

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

ORZECZNICTWO O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI i DRÓG
   AKTUALNOŚCI ORAZ INFORMACJE OGÓLNE
   REJESTRACJA POJAZDÓW
   PRAWA JAZDY
   TRANSPORT
   ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
   OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW (OSK)
   STACJE KONTROLI POJAZDÓW (SKP)

SPRAWY SPOŁECZNE, REHABILITACJA ZAWODOWA

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

PETYCJE

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Jak załatwić sprawę


Starostwo Powiatowe w Starachowicach


Godziny Otwarcia
Poniedziałek - Piątek:
7:30 - 15:30
Skrzynka podawcza ePUAP:

SP_STCE/Skrytka
SP_STCE/SkrytkaESP

Skrytki obsługują załączniki do 500 MB
Informacja
W związku ze zmianą obsługi interesantów w czasie pandemii COVID-19, zawiesza się wydłużony czas pracy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydziału Komunikacji i Dróg do odwołania.

Od dnia 20 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. zmienia się godziny urzędowania Wydziału Komunikacji i Dróg oraz Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Starachowicach:

Wydział Komunikacji i Dróg czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca do godziny 17:00
(przyjmowanie wniosków do rejestracji pojazdów
do godz. 16:40) tj.
20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru czynny będzie w co drugi poniedziałek miesiąca w sprawach wydawania wypisów i wyrysów do godziny 17:00 tj.
20 stycznia; 3,17 lutego; 2,16, 30 marca; 20 kwietnia; 4, 18 maja; 1, 15, 29 czerwca; 13,27 lipca; 10, 24 sierpnia; 7, 21 września; 5, 19 października; 2, 16, 30 listopada; 14,28 grudnia.
Rejestracji pojazdów dokonuje się w godzinach:
Poniedziałek - Piątek:
8:00 - 14:00
tel. (41) 276-09-05, 33

prawa jazdy
Poniedziałek - Piątek:
8:00 - 15:00
tel. (41) 276-09-03

wydawanie dowodów
rejestracyjnych
tel. (41) 276-09-04

WAŻNE:

Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach uprzejmie informuje, iż na dzień dzisiejszy funkcja zamawiania biletów do rejestracji pojazdów za pomocą internetu została zawieszona do czasu unormowania działania informatycznego systemu CEPiK za pomocą którego (między innymi) dokonuje się rejestracji pojazdów. Nadmieniamy, iż funkcjonuje podgląd aktywności systemu kolejkowego

strona internetowa:

http://komunikacja.powiat.starachowice.pl
Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzono procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

szczegółowa informacja:

http://www.spstarachowice.bip.doc.pl/index.php?wiad=120157Kasa Starostwa:
Poniedziałek:
7:45 - 15:00
Wtorek - Piątek:
7:45 - 14:30
W kasie można dokonywać opłat bezgotówko - kartą płatniczą.
Kasa automatyczna - opłatomat
w godzinach otwarcia urzędu
Adres:

ul. dr Władysława
Borkowskiego 4
27-200 Starachowice


Nr konta (opłaty, prawo jazdy, rejestracja pojazdów)
ING BSK o/Starachowice
32105014321000002219342330


Starostwo Powiatowe
w Starachowicach


NIP 664-18-30-307
REGON 291019672


Powiat Starachowicki

NIP 664-19-34-337
REGON 291009395Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Starachowicach

ul. Hutnicza 14
27-200 Starachowice
(41) 274-55-24Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

ul. Gliniana 10a
27-200 Starachowice
(41) 275-42-32


BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach