(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starosty Starachowickiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 r.
» Nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej
» Dorota Lenart - oświadczenie majątkowe.
» Porządek do protokołu nr 39/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 2020r.
» Porządek do protokołu nr 38/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 września 2020r.
 • Starostwo
 • Wydział Budownictwa
 • Ogłoszenia
 • ZRID Rozbudowa ul. Kolejowej w Starachowicach

  Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

  Starosta Starachowicki
  ul. dr Władysława Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice
  Starachowice, 17 września 2020r.

  BK.673.4.2020.JB

  OBWIESZCZENIE


  Na podstawie art. 11f ust. 3 w związku z art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2020.1363) oraz art. 10 § 1 i art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2020.256 ze zmianami)


  Starosta Starachowicki


  zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Starachowice, reprezentowanego przez P. Tomasza Stawarza, ul. Potęgowska 12 lok. 48, 80-174 Gdańsk, w dniu 17 września 2020r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kolejowej w Starachowicach na działkach ewid. nr 1299/1, 1299/2, 1299/3 i 1128/2 obręb 05 wraz z niezbędnymi przebudowami infrastruktury na działkach ewid. nr 1166, 1162, 1183/1 i 1183/2.


  Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, (po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie pod nr 41 276 09 25), w godzinach od 800 - 1500 w dniach od 6.10.2020r. do 20.10.2020r. oraz złożyć tu ewentualne odwołania.

  Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 § 1 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.

  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

  Stosownie do art. 28 Kpa stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek a w szczególności: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się:
  - w granicach inwestycji,
  - w otoczeniu inwestycji, obejmującym nieruchomości bezpośrednio przyległe do działek inwestycji.

  Z up. STAROSTY

  Józef Bachowski
  Gł. spec. Wydziału Budownictwa
  Data wprowadzenia: 2020-09-21 1115
  Data upublicznienia: 2020-09-21
  Art. czytany: 270 razy

  » Treść obwieszczenia - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Józef Bachowski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
  Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag
  Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego
  Zawiadomienie inwestora o zakończeniu rob.bud. prowadz. po przystąp. do użytk.
  Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Oświadczenie kierownika budowy
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach