(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Rada Powiatu
Zarząd Powiatu
Starosta
Starostwo
Jednostki organizacyjne
Służby Inspekcje Straże
Majątek publiczny, Budżet Powiatu
Oświadczenia majątkowe
Kontrole
Przetargi
Rejestry i ewidencje
Dane teleadresowe
Instrukcja obsługi
Zamierzenia - aktualnie realizowane programy
Podstawowe dane o Powiecie
Dostęp do informacji nieudostępnionej na stronie BIP
Nabór do pracy w Starostwie Powiatowym w Starachowicach
Nabór do pracy w Jednostkach Organizacyjnych Powiatu Starachowickiego
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Klauzula Informacyjna
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2014r.
Wybory samorządowe do Rady Powiatu 2018 r.
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o działaniach podejmowanych wobec Starosty Starachowickiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 r.
» Nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej
» Dorota Lenart - oświadczenie majątkowe.
» Porządek do protokołu nr 39/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 września 2020r.
» Porządek do protokołu nr 38/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 września 2020r.
 • Starostwo
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Wsparcie finansowe ze środków PFRON dla pracodawców i osób niepełnosprawnych

  Powiat Starachowicki pozyskał dodatkowe środki finansowe PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar G w wysokości: 150.000,00 zł.
  Pula środków zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań, których celem jest przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
  I. Przyznawanie pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( wniosek Wn-W)
  Podstawowe warunki do spełnienia:
  - funkcjonowanie na rynku pracy przynajmniej 12 miesięcy
  - brak zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, ZUS oraz Urzędu Skarbowego
  - zakład nie może znajdować się w stanie likwidacji lub upadłości.
  II. Przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (wniosek Wn-O)
  Podstawowe warunki do spełnienia:
  - aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  - rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu
  - osoba niepełnosprawna:
  a) nie korzystała z bezzwrotnych środków publicznych na ten cel
  b) nie prowadziła działalności w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
  Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4 (kancelaria ogólna na parterze budynku) od dnia 17.09.2020r.
  Szczegółowe informacje oraz wzór wniosków Wn-W i Wn-O dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.spstarachowice.bip.doc.pl w zakładce „jak załatwić sprawę” oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Starachowicach, w pok. 310, tel. (041) 276-09-44.  Data wprowadzenia: 2020-09-17 0929
  Data upublicznienia: 2020-09-17
  Art. czytany: 317 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mariola Lisowska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  » Przełącz na wiadomości archiwalne
  Podkategoria:
  Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
  Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag
  Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego
  Zawiadomienie inwestora o zakończeniu rob.bud. prowadz. po przystąp. do użytk.
  Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
  Ostat. 10 wiadomości:

  » Oświadczenie kierownika budowy
  BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Starostwa Powiatowego w Starachowicach