Informacja o wdrożeniu z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

2018-07-20 1058
Art. czytany: 3952 razy

Informacja o wdrożeniu z dniem 1 sierpnia 2018 roku w Powiecie Starachowickim i jednostkach organizacyjnych powiatu procedury podzielonej płatności VAT (split payment)

Informujemy, że na podstawie art. 108 a ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. z dniem 1 sierpnia 2018 roku Powiat Starachowicki wdraża model podzielonej płatności VAT (split payment).

Podzielona płatność dotyczy wyłącznie podatników VAT czynnych.

Powiat Starachowicki i jednostki organizacyjne powiatu będą realizowały zapłaty za otrzymane faktury na specjalny utworzony przez Bank w tym celu tzw. „rachunek VAT”. Tylko faktury otrzymane przez powiat zwany dalej JST od podatników VAT z wykazaną kwotą podatku VAT będą regulowane w przedmiotowy sposób.

Jednocześnie informujemy, iż zapłata w ramach podzielonej płatności VAT będzie mogła odbywać się od 1 sierpnia 2018 r. wyłącznie na rachunek bankowy, dla którego Bank przyjmującego przelew prowadzi rachunek VAT. Zatem na wystawianych fakturach na rzecz powiatu, kontrahenci muszą pod rygorem odrzucenia przelewu wskazywać od 1 sierpnia 2018 roku rachunek bankowy z otwartym rachunkiem VAT.

Podanie rachunku bankowego ‘prywatnego” uniemożliwi przez powiat zapłatę za fakturę a kontrahenta narazi za opóźnienie w otrzymaniu przelewu.

Ponadto model podzielonej płatności nie obejmuje konsumentów lub kontrahentów Powiatu Starachowickiego będących, co prawda przedsiębiorcami, lecz korzystającymi ze zwolnienia z art. 43 ustawy VAT lub z uwagi na obrót art. 113 ustawy o VAT. Przy dokonywaniu płatności za dokumenty wystawione przez podmioty nie będące czynnymi podatnikami VAT lub na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy Powiatu Starachowickiego nie stosują modelu podzielonej płatności, realizując zapłatę na zasadach obowiązujących przed 1 lipca 2018 r.